уторак, 4. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 48/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 48/18 – Проширење постојећег storage-a на локацији Тиршова бр. 1

Обавештење

Документација везана за јавну набавку