уторак, 4. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 49/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 49/18 - Услуга одржавања апликативног система писарнице Градске управе града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку