среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 63/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 63/18 - Услуга ангажовања радне снаге за обављање манипулативних послова

Позив и документација везани за јавну набавку