sreda, 5. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 63/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 63/18 - Usluga angažovanja radne snage za obavljanje manipulativnih poslova

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku