петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 52/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 52/18 – Услуга одржавања система евиденције радног времена

Одлука

Документација везана за јавну набавку