уторак, 11. септембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 15/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за централизовану јавну набавку број 15/18 – Колонијална роба, обликована у 9 партија

Одлука

Документација везана за јавну набавку