среда, 10. октобар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 35/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку: Техничка контрола техничке документације Београдска улица, од Трга Славија до 27 марта 
(јавнa набавкa број 35/18)

 

Позив и конкурсна документација