sreda, 10. oktobar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 35/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Beograd, Trg Nikole Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku: Tehnička kontrola tehničke dokumentacije Beogradska ulica, od Trga Slavija do 27 marta 
(javna nabavka broj 35/18)

 

Poziv i konkursna dokumentacija