понедељак, 28. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 64/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 64/18 - Активна мрежна опрема за замену L2/L3 мрежне опреме на локацијама Градске управе града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку