понедељак, 28. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 72/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку број 72/18 -Услуга измене апликације за издавање сертификата на смарт картицама ESSPersoAdministration

Одлука

Документација везана за јавну набавку