уторак, 29. јануар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 11/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуга број 11/18 – Прилагођавање базе података ЛРИЗ програмском систему CadCorp

Обавештење

Документација везана за јавну набавку