среда, 24. април 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 20/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у преговарачком поступку, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, за централизовану јавну набавку број 20/18, добра- Путничка возила – набавка путем закупа (оперативни лизинг путничких возила), обликована у пет партија

Обавештење

Документација везана за јавну набавку