понедељак, 10. јун 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 2/19 – Стручни надзор у току извођења радова на изградњи објекта јавне намене у оквиру платоа – Трга Славија

Позив и документација везани за јавну набавку