Претраживање

понедељак, 20. фебруар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 72/16

понедељак, 20. фебруар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 89/16 - Одржавање УПС-а у ДАТА центрима

петак, 17. фебруар 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 2/16

петак, 17. фебруар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 83/16

петак, 17. фебруар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 81/16, партије 3 и 4

петак, 17. фебруар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 81/16, партије 1 и 2

петак, 17. фебруар 2017.

Сeкретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку 11/16