Претраживање

петак, 16. новембар 2018.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 4/18

петак, 16. новембар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Позив за јавну набаку 152/18 - Означавања назива улица и тргова на територији града Београда

петак, 16. новембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/18

четвртак, 15. новембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 28/18