Претраживање

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 17/19

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 45/19

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 8/19

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/19, партија 1

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 28/19

четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 32/19