Претраживање

уторак, 21. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/18, партија 2

уторак, 21. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 16/19

уторак, 21. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/19

уторак, 21. мај 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 3/19

понедељак, 20. мај 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/19

понедељак, 20. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 10/19

понедељак, 20. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/18