Претраживање

петак, 19. јануар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/17

четвртак, 18. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 56/17

четвртак, 18. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 55/17

четвртак, 18. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 77/17

четвртак, 18. јануар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 77/17

четвртак, 18. јануар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/17

среда, 17. јануар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/17