Претраживање

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 43/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 57/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора о јавној набавци број 2/16

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученим уговорима за јавну набавку број 22/17, по партијама

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/17

петак, 17. новембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/17