Претраживање

уторак, 18. септембар 2018.

Секретаријат за информисање

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/18

уторак, 18. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 47/18

понедељак, 17. септембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/18

понедељак, 17. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 31/2017

понедељак, 17. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 59/18

понедељак, 17. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 51/18

петак, 14. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 58/18