Претраживање

уторак, 30. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 10/17

понедељак, 29. мај 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 1/17

петак, 26. мај 2017.

Secretariat for environmental protection

Call for submision for the final bids for public procurement number 8/15

четвртак, 25. мај 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/17

четвртак, 25. мај 2017.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 1/17

четвртак, 25. мај 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/17