Претраживање

четвртак, 30. децембар 2021.

Secretariat for Public Transport

Public call for public procurement in the open procedure, services - Passenger Public River transport in Belgrade

петак, 26. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 52/20, партија 2

петак, 12. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, број 50/20