Pretraživanje

utorak, 23. januar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 66/17

ponedeljak, 22. januar 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/17

ponedeljak, 22. januar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 38/17

petak, 19. januar 2018.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/17

četvrtak, 18. januar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 56/17

četvrtak, 18. januar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 55/17

četvrtak, 18. januar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 77/17