Pretraživanje

petak, 17. maj 2019.

Sekretarijat za informisanje

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 1/19

petak, 17. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 17/19

petak, 17. maj 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/19

petak, 17. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/18

petak, 17. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/18, partija 9

petak, 17. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/18, partija 12

četvrtak, 16. maj 2019.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/19