Pretraživanje

petak, 14. februar 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 10/19

petak, 14. februar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 67/19

petak, 14. februar 2020.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19