Pretraživanje

ponedeljak, 20. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 49/17

ponedeljak, 20. novembar 2017.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 17/17

petak, 17. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku 43/17

petak, 17. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 57/17

petak, 17. novembar 2017.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci broj 2/16

petak, 17. novembar 2017.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku broj 22/17, po partijama