Pretraživanje

utorak, 25. jul 2017.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/16

ponedeljak, 24. jul 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 12/17

ponedeljak, 24. jul 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za javnu nabavku male vrednosti 23/17 - Elektro materijal

petak, 21. jul 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/17

petak, 21. jul 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 20/17

petak, 21. jul 2017.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/17