Pretraživanje

utorak, 25. april 2017.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/16

ponedeljak, 24. april 2017.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/17

petak, 21. april 2017.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 7/17

sreda, 19. april 2017.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 9/17

sreda, 19. april 2017.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/17

utorak, 18. april 2017.

Sekretarijat za privredu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti 1/2017

četvrtak, 13. april 2017.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 5/16