Pretraživanje

ponedeljak, 25. januar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 72/20

ponedeljak, 25. januar 2021.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 4/20

petak, 22. januar 2021.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/2020

petak, 22. januar 2021.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/2020 - Partija 2

petak, 22. januar 2021.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/2020 - Partija 3

petak, 22. januar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 73/20

četvrtak, 21. januar 2021.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/19