Pretraživanje

utorak, 27. oktobar 2020.

Sekretarijat za informisanje

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 3/20

utorak, 27. oktobar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Javni poziv za javnu nabavku broj 87/20

petak, 23. oktobar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 32/20

petak, 23. oktobar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 59/20

četvrtak, 22. oktobar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 26/20

četvrtak, 22. oktobar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 29/19

sreda, 21. oktobar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 63/20