Pretraživanje

sreda, 17. jul 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/19

sreda, 17. jul 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 19/19

sreda, 17. jul 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 6/19

utorak, 16. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 15/18

utorak, 16. jul 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 13/19

utorak, 16. jul 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/19