Pretraživanje

petak, 14. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 14/20

petak, 14. avgust 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 50/20

petak, 14. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o o obustavi postupka za javnu nabavku br. 4/20

petak, 14. avgust 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 15/20

četvrtak, 13. avgust 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 82/20

sreda, 12. avgust 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/20

utorak, 11. avgust 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 20/20