Pretraživanje

petak, 29. maj 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 25/20

petak, 29. maj 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/20

četvrtak, 28. maj 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Tehnološka oprema za potrebe osnovne škole „Nikola Tesla” u Leštanima

četvrtak, 28. maj 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/19, partija 6