Pretraživanje

ponedeljak, 16. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 28/19

ponedeljak, 16. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/19

ponedeljak, 16. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 47/19

ponedeljak, 16. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/19, partija 2

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/19, partija 4

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 16/19

petak, 13. septembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 34/18