Pretraživanje

sreda, 14. april 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku radova broj 6/21

sreda, 14. april 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku usluge broj 2/21

sreda, 14. april 2021.

Sekretarijat za energetiku

Javni poziv za javnu nabavku usluge broj 1/21

utorak, 13. april 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 239/20

ponedeljak, 12. april 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 5/20 - partija 1