Претраживање

петак, 27. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 36/17, партија 2

петак, 27. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 40/17

петак, 27. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 12/17

петак, 27. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/17

петак, 27. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/17

петак, 27. октобар 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 5/17

четвртак, 26. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 35/17