Претраживање

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/19, партија 1

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 28/19

петак, 23. август 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 26/19

четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 32/19

четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 36/19

четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 3/19

четвртак, 22. август 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 46/19