Претраживање

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 9/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 12/17

петак, 29. децембар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 11/17

четвртак, 28. децембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 19/17

четвртак, 28. децембар 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 3/17

четвртак, 28. децембар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 3/2017, партије 1, 2 и 3