Претраживање

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/20

петак, 6. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/19

четвртак, 5. март 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 28/19

четвртак, 5. март 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 3/19

четвртак, 5. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 20/20

четвртак, 5. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/20

четвртак, 5. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/20