Претраживање

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку 7/18

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлуку о закључењу оквирног споразума за јавну набваку број 18/18

петак, 28. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број  2/18

четвртак, 27. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/18

четвртак, 27. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/18

среда, 26. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 32/18

среда, 26. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење -– Физичко-техничко обезбеђење са услугом мониторинга