Претраживање

уторак, 8. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 91/18

уторак, 8. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 72/18

петак, 4. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 99/18

четвртак, 3. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 97/18

четвртак, 3. јануар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 82/18

понедељак, 31. децембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку 5/18