Претраживање

уторак, 8. мај 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/2018

петак, 4. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 17/18

четвртак, 3. мај 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/18

четвртак, 3. мај 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/18

понедељак, 30. април 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/18

петак, 27. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/18

петак, 27. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/18