Претраживање

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 21/18

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 23/18

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 14/18

понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 44/18

петак, 6. јул 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/18

петак, 6. јул 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/18, партије 1 и 2

петак, 6. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 8/18