Претраживање

уторак, 16. мај 2017.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 1/16

понедељак, 15. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 1/17

понедељак, 15. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/17

понедељак, 15. мај 2017.

Секретаријат за инспекцијске послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 1/17

понедељак, 15. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 3/17

понедељак, 15. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 3/17

петак, 12. мај 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/17