Претраживање

уторак, 15. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 90/18

уторак, 15. јануар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 13/18

уторак, 15. јануар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 17/18

понедељак, 14. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 83/18

понедељак, 14. јануар 2019.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 21/18

петак, 11. јануар 2019.

Канцеларија за младе

Позив за подношење понуда за јавну набавку број Н-23/18

петак, 11. јануар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 30/18