Претраживање

петак, 6. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 49/19

четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 20/19

четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 18/18

четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 28/18

четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 21/19

четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 22/19

четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/19