Претраживање

уторак, 8. мај 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/2018

уторак, 8. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 74/17

понедељак, 7. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/17, партија 5

понедељак, 7. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 54/17, партија 9

петак, 4. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 17/18

петак, 4. мај 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 2/18

четвртак, 3. мај 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/18