Претраживање

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 7/18, партије 1 и 4

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 46/18

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 50/18

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 33/18

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 55/18

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 52/18

петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 123/18