Претраживање

петак, 8. децембар 2017.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 17/17

петак, 8. децембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 12/17

петак, 8. децембар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 32/17

петак, 8. децембар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 55/17