Претраживање

уторак, 10. октобар 2017.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/17

уторак, 10. октобар 2017.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 8/17 - за партију 4

понедељак, 9. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 40/17

понедељак, 9. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 29/17

понедељак, 9. октобар 2017.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору

понедељак, 9. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка јавне набавке број 6/17

петак, 6. октобар 2017.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 30/17