Pretraživanje

sreda, 11. septembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 27/19, partija 1

utorak, 10. septembar 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 7/19

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/18

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/19

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarija za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/19

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - javna nabavka broj 26/19

ponedeljak, 9. septembar 2019.

Sekretarijat za informisanje

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 5/19