Pretraživanje

ponedeljak, 15. jul 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 19/18

petak, 12. jul 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/19

petak, 12. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 1/19

petak, 12. jul 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 1/19

četvrtak, 11. jul 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 27/19

četvrtak, 11. jul 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 5/18

četvrtak, 11. jul 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 24/19