Pretraživanje

sreda, 13. jun 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18

utorak, 12. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 9/18

utorak, 12. jun 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/17

ponedeljak, 11. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 44/18

ponedeljak, 11. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku broj 11/18