Pretraživanje

sreda, 10. april 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 51/18

sreda, 10. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 96/18, partija 2

sreda, 10. april 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19

sreda, 10. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 8/19

ponedeljak, 8. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/19

ponedeljak, 8. april 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/19