Pretraživanje

petak, 8. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 71/18

četvrtak, 7. februar 2019.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/18

sreda, 6. februar 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 4/2018

sreda, 6. februar 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 7/2018

sreda, 6. februar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 14/18

utorak, 5. februar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 75/18