Pretraživanje

ponedeljak, 10. decembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 36/18

ponedeljak, 10. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 92/18

petak, 7. decembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku broj 34/18

petak, 7. decembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 11/18

petak, 7. decembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 14/18

petak, 7. decembar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 39/18

sreda, 5. decembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/18