Pretraživanje

sreda, 11. april 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/18

sreda, 11. april 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 7/18

sreda, 11. april 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/18

utorak, 10. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 12/17

utorak, 10. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 13/17

utorak, 10. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 8/17

utorak, 10. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/17, partija 1