Pretraživanje

ponedeljak, 15. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 55/18

petak, 12. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 10/18

petak, 12. oktobar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/18

petak, 12. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/18

petak, 12. oktobar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/18

sreda, 10. oktobar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 10/18

sreda, 10. oktobar 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 15/18