Претраживање

петак, 4. јануар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 18/18

петак, 4. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 21/18

петак, 4. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 99/18

четвртак, 3. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 43/18

четвртак, 3. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 69/18