Претраживање

понедељак, 30. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/17, партије 8 и 11

понедељак, 30. април 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/18

понедељак, 30. април 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 14/18

понедељак, 30. април 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 10/18

петак, 27. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/18

петак, 27. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/18

петак, 27. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/18