Претраживање

уторак, 3. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 18/18

понедељак, 2. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 29/17

понедељак, 2. јул 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 7/18

понедељак, 2. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 4/18

понедељак, 2. јул 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/18

понедељак, 2. јул 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/18

петак, 29. јун 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 5/18