Претраживање

уторак, 8. август 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 12/17

четвртак, 3. август 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 15/17

среда, 2. август 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 15/17

петак, 28. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 10/17

понедељак, 24. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 14/17, партија 2

понедељак, 24. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 15/17

петак, 21. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 10/17