Претраживање

четвртак, 14. март 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за централизовану јавну набавку број 8/18

петак, 8. март 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за централизовану јавну набавку 20/18

среда, 27. фебруар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/18

среда, 27. фебруар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 8/18

петак, 22. фебруар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 15/18

среда, 20. фебруар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о додели уговора за јавну набавку 1/18