Претраживање

петак, 25. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 9/18, партије 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

петак, 25. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 9/18, партије 1 и 4

петак, 25. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 4/18, партије 1, 2 и 3

понедељак, 21. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

уторак, 15. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 18/18

понедељак, 14. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 16/18

понедељак, 14. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 14/18