Претраживање

понедељак, 15. јануар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом појединачном уговору за јавну набавку број 10/17

среда, 27. децембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о измени уговора за јавну набавку 5/17, партија 1

четвртак, 30. новембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 19/17