Претраживање

петак, 21. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 10/17

среда, 19. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 13/17

уторак, 18. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 12/17

четвртак, 13. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 14/17, партија 2

уторак, 11. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 8/17

петак, 7. јул 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЦЈН јавну набавку број 12/17 - Смрзнута риба

четвртак, 29. јун 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 13/17