Претраживање

среда, 18. јануар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 21/16

петак, 30. децембар 2016.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 21/16

среда, 23. новембар 2016.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/16