Претраживање

петак, 10. новембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 14/17, партија 2

петак, 10. новембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 15/17, партија 1

уторак, 24. октобар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 14/17

четвртак, 5. октобар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за централизовану јавну набавку добара, 19/17 - Путничка возила, обликовану у две партије

среда, 20. септембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/17, партија 2