Претраживање

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Microsoft лиценце

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Погонска горива за моторна возила

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Енергенти - уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Прибор за одржавање хигијене

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Електрична енергија

петак, 17. фебруар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење – Колонијална роба