Претраживање

среда, 20. септембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/17, партија 2

петак, 15. септембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 8/17

среда, 6. септембар 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 1/17

среда, 23. август 2017.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 8/17