Pretraživanje

utorak, 19. januar 2021.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku broj 5/20

petak, 1. januar 2021.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Javni poziv za centralizovanu javnu nabavku broj 8/20, dobra

četvrtak, 31. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Javni poziv za centralizivanu javnu nabavku broj 16/20

četvrtak, 31. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o produženju roka za centralizovanu javnu nabavku broj 15/20

ponedeljak, 28. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o produženju roka za centralizovanu javnu nabavku broj 5/20

utorak, 15. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača za cjn broj 5/20 - Sveže meso, partija 1 (juneće meso)

petak, 4. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za centralizovanu javnu nabavku broj 5/20