Pretraživanje

petak, 2. april 2021.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 15/20

petak, 2. april 2021.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 15/20

sreda, 31. mart 2021.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku broj 15/20

petak, 26. mart 2021.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 15/20

sreda, 24. mart 2021.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu broj 15/20

ponedeljak, 28. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o produženju roka za centralizovanu javnu nabavku broj 5/20

utorak, 15. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača za cjn broj 5/20 - Sveže meso, partija 1 (juneće meso)