Адресари

На овој страни можете пронаћи списак свих контакт адреса и телефона органа Град Београд. 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678
www.beograd.rs

Кабинет председника Скупштине града
Драгослава Јовановића 2, 3229-915, 3229-753

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

Заменик градоначелника
Драгослава Јовановића 2, 3244-415

Кабинет градоначелника
Драгослава Јовановића 2, 3246-764, 3229-787

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Краљице Марије 1/VII
Директор, 7157-122

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 
Краљице Марије 1/VI
Директор, 7157-135
Заменик, 7157-135

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Краљице Марије 1/XII
Директор, 3376-701

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Тиршова 3, 3610-157

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Косовска 17/I, 3240-394

ГРАДСКА УПРАВА
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Краљице Марије 1
Макензијева 31, централа: 2453-142
Тиршова 1, централа: 2688-655, 3605-600
Трг републике 3, централа: 4155-037

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Краљице Марије 1/IV
Директор, 7157-425
Заменик, 7157-425

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
Секретар, 3229-767
Заменик, 3232-541

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА
Директор, тел. 3216-497

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Директор, 3216-276

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/VIII-X
Секретар, 7157-212
Зменик, 7157-212

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
Краљице Марије 1/XVI
Секретар, 7157-546
Заменик, 7157-547

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/XIII-XIV
Секретар, 7157-278
Заменик 7157-277

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
Краљице Марије 1
Секретар, 7157-276
Заменик, 7157-276

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Секретар, 2750-237
Заменик, 3292-427

УПРАВА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Директор, 2750-237

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
27. марта 43-45, централа 3309-000, 3346-005, 3227-241
Секретар, 2754-933
Заменик, 3226-635

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ
Директор, 3222-993

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Директор, 3309-153

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Секретар, 3226-106
Заменик, 3226-106

ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Краљице Марије 1/V
Директор, 7157-845

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Краљице Марије 1/XVII
Секретар, 7157-369,
Заменик,7157-369

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Директor, 7157-401

УПРАВА ЗА ЦЕНЕ
Директор, 7157-387

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Трг републике 3, централа 4155-037
Секретар, 7157-522
Заменик, 7157-522

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
Краљице Марије 1/XVIII
Секретар, 7157-019
Заменик, 7157-019

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Краљице Марије 1/XI
секретар, 7157-440

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
Краљице Марије 1/XII
Секретар, 7157-480
Заменик, 7157-477

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
27. марта 43-45, централа: 3309-092, 3309-093, 3309-094
Секретар, 3309-085
Заменик, 3309-085

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Секретар, 2753-459
Заменик, 2753-459

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
Краљице Марије 1/V
Секретар, 7157-038
Заменик , 7157-365

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678
Директор, 3241-909
Заменик, 3216-246

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Краљице Марије 1/XI
Директор, 7157-453
Заменик, 7157-453

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Краљице Марије 1/III
Директор, 7157-411
Заменик, 7157-411

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
Тиршова 1/IV, централа 3605-600
Директор, 3605-609
Заменик, 3605-609

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
Макензијева 31, централа: 2453-142
Начелник, 2430-102

AГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ 
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
Директор, 3216-309
Заменик, 3216-379

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА
Краљице Марије 1/XIX
Шеф Канцеларије, 7157-361