Adresar

Kontakt adrese i telefoni organa Grad Beograd

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678
www.beograd.rs

Kabinet predsednika Skupštine grada
Dragoslava Jovanovića 2, 3229-915, 3229-753

GRADONAČELNIK
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678

Zamenik gradonačelnika
Dragoslava Jovanovića 2, 3244-415

Kabinet gradonačelnika
Dragoslava Jovanovića 2, 3246-764, 3229-787

SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI
Kraljice Marije 1/VII
Direktor, 7157-122

SLUŽBA ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU 
Kraljice Marije 1/VI
Direktor, 7157-135
Zamenik, 7157-135

SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU GRADA BEOGRADA
Kraljice Marije 1/XII
Direktor, 3376-701

GRADSKO VEĆE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678

GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Tiršova 3, 3605-600, 3605-640, 3610-157

ZAŠTITNIK GRAĐANA
Kosovska 17/I, 3240-394, 3227-494

GRADSKA UPRAVA
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Kraljice Marije 1
Makenzijeva 31, centrala: 2453-142
Tiršova 1, centrala: 2688-655, 3605-600
Trg republike 3, centrala: 4155-037

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE 
Kraljice Marije 1/IV
v.d. sekretara, 7157-425
v.d. podsekretara, 7157-425

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
v.d. sekretara, 3229-767
v.d. podsekretara, 3232-541

UPRAVA ZA TREZOR
Direktor, 3216-276, 3216-402

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE
v.d. sekretara, tel. 3216-497
v.d. podsekretara

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
Kraljice Marije 1/VIII-X
v.d. sekretara, 7157-212
v.d. podsekretara, 7157-212

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE LEGALIZACIJE OBJEKATA 
Kraljice Marije 1/XVI
v.d. sekretara, 7157-550
v.d. podsekretara, 7157-550

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
Kraljice Marije 1/XIII-XIV
v.d. sekretara, 7157-278
v.d. podsekretara, 7157-278

SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU
Kraljice Marije 1/XIV
v.d. sekretara, 7157-276
v.d. podsekretara, 7157-276

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3227-241
v.d. sekretara, 2750-237
v.d. podsekretara, 3292-427

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
27. marta 43-45, centrala 3309-000, 3227-241
v.d. sekretara, 2754-458
v.d. podsekretara

SEKRETARIJAT ZA JAVNI PREVOZ
v.d. sekretara, 3309-005
v.d. podsekretara

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3227-241
v.d. sekretara, 3226-106
v.d. podsekretara, 3226-106

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU 
Kraljice Marije 1/XVII
v.d. sekretara, 7157-369,
v.d. podsekretara,7157-369
Sektor za cene, 7157-371
Sektor za poljoprivredu, 7157-401

SEKRETARIJAT ZA KULTURU 
Trg republike 3
v.d. sekretara, 4155-042
v.d. podsekretara, 4155-042

SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I DEČJU ZAŠTITU
Kraljice Marije 1/XVIII
v.d. sekretara, 7157-019
v.d. podsekretara, 7157-019

SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Kraljice Marije 1/XI
v.d. sekretara, 7157-440
v.d. podsekretara, 7157-792

SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO 
Kraljice Marije 1/XII
v.d. sekretara, 7157-480
v.d. podsekretara, 7157-477

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU 
27. marta 43-45, centrala: 3309-092, 3309-094
v.d. sekretara, 3309-085
v.d. podsekretara, 3309-085

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
27. marta 43-45, centrala: 3227-241
v.d. sekretara, 2753-459
v.d. podsekretara, 3309-325

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
Kraljice Marije 1/V
v.d. sekretara, 7157-038
v.d. podsekretara, 7157-365

SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE I PROPISE
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 3229-678
v.d. sekretara, 3241-909
v.d. podsekretara, 3216-246

SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE 
Kraljice Marije 1/XI
v.d. sekretara, 7157-453
v.d. podsekretara, 7157-453

SEKRETARIJAT ZA OPŠTE POSLOVE 
Kraljice Marije 1/III
v.d. sekretara, 7157-411, 7157-412
v.d. podsekretara, 7157-411, 7157-412

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE ODBRANE, VANREDNIH SITUACIJA, KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA
Tiršova 1/IV
v.d. sekretara, 3605-609
v.d. podsekretara, 3605-609

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE KOMUNALNE POLICIJE 
Makenzijeva 31, centrala: 2453-142
v.d. sekretara, 2430-102
v.d. podsekretara, 2430-102

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
v.d. sekretara, 3216-309
v.d. podsekretara, 3216-379

SEKRETARIJAT ZA POSLOVE NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
v.d. sekretara, 7157-425
v.d. podsekretara, 7157-425

KANCELARIJA ZA MLADE
Tiršova 1, IV sprat
Kontakt telefon: 360-5875, 360-5854