петак, 27. септембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлуке о додели уговора за јавну набавку број 18/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије 1

објављује

Одлуке о додели уговора
за јавну набавку број 18/19, добра – Куповина средстава за машинско прање посуђа и чишћење пароконвекцијске пећи за потребе предшколских установа града Београда

Одлука