петак, 4. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 20/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 20/19 - Реализација Програма контроле квалитета ваздуха  на територији Београда

Позив и документација везани за јавну набавку