понедељак, 14. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 35/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објевљује

Одлука о закљученом оквирном споразуму
за поступак јавне набавке број 35/19 - Услуга ангажовања радне снаге за обављање манипулативних послова

Одлука