четвртак, 17. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 53/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за социјалну заштиту

27. марта 43-45

објављује

Одлуку о додели уговора за ЈН 53/19 – Ситан кухињски инвентар

Одлука