уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 16/19 - Стилске столице за свечану салу у објекту у ул. Драгослава Јовановића 2

Позив и документација везани за јавну набавку