понедељак, 21. октобар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 33/19

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 33/19 - Набавка и уградња фреквентног регулатора у стамбеним објектима града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку