petak, 9. februar 2018.

Radovi u ulicama Dr Miloša Radojičića i Vukovoj u Zemunu

Tokom radova na rekonstrukciji vodovodne mreže koje izvodi JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, režim saobraćaja biće izmenjen po fazama u ulicama Dr Miloša Radojičića i Vukovoj u Zemunu. 

U prvoj fazi doći će do izmena režima saobraćaja u Ulici dr Miloša Radojičića, od Svetosavske do Rabina Alkalaja, i u ulicama Svetosavskoj i Rabina Alkalaja, ugao sa Ulicom dr Miloša Radojičića, po podfazama, od 12. do 28. februara. 

U drugoj fazi biće izmenjen režim saobraćaja u Ulici dr Miloša Radojičića, od Rabina Alkalaja do Vukove, i u ulicama Rabina Alkalaja i Vukovoj, ugao sa Ulicom dr Miloša Radojičića, po podfazama, od 1. do 13. marta.

U trećoj fazi doći će do izmene režima saobraćaja u Ulici Vukovoj, od Gundulićeve do Ulice dr Miloša Radojičića, i u ulicama Gundulićevoj i dr Miloša Radojičića, ugao sa Ulicom Vukovom, po podfazama, od 14. do 28. marta.