utorak, 10. jul 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove otkazao ugovor zakupcu poslovnog prostora u Njegoševoj, gde je napadnut inspektor

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove saopštio je danas da otkazuje ugovor o zakupu poslovnog prostora u Njegoševoj 19 i tako raskida zakupodavni odnos sa „Marab” d.o.o iz Beograda, gde je verbalno i fizički napadnut građevinski inspektor. Podsetimo, građevinski inspektor Opštine Vračar napadnut je prilikom obavljanja dužnosti, postupajući po prijavi za bespravno izvođenje radova kojima je ugrožena sigurnost i stabilnost zgrade u poslovnom prostoru u Njegoševoj 19. 

U saopštenju ovog sekretarijata navodi se da su radovi adaptacije i investicionog održavanja poslovnog prostora izvođeni bez saglasnosti zakupodavca, a da je ranije uvidom u izvod iz poslovnih knjiga konstatovano da na ime neplaćene zakupnine i pripadajuće kamate dug iznosi više od 4,5 miliona dinara.

Iako je zakupac opomenut da u roku od 15 dana izmiri svoje obaveze dostavljanjem opomene pred otkaz ugovora o zakupu, dug nije uplaćen. Zakupcu je dat rok od tri dana da napusti poslovni prostor i preda ga na upravljanje Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove, a ako to ne učini biće pokrenuta parnica za iseljenje.