četvrtak, 7. novembar 2019.

Sednica Skupštine grada zakazana za 12. novembar

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević zakazao je za utorak, 12. novembar, 17. sednicu Skupštine grada, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu sednice je Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama, kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2019. godinu.

Pred odbornicima je i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga, Predlog odluke o izmenama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti iz 2018. godine preduzeća „Tašmajdan” d.o.o, Privrednog društva „Zoološki vrt Grada Beograda”, Sportsko-rekreativnog centra „Pionirski grad”, Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd” i Privrednog društva „Elektroizgradnja” d.o.o.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o komunalnoj miliciji, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade, Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Beograda, Predlog odluke o izmenama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda, Predlog druge izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2019. godinu, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, utvrđivanje Predloga odluke o povećanju osnovnog kapitala JKP „Beograd-put”, kao i Predloga rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja za 2019. godinu javnih komunalnih preduzeća.
Pred odbornicima je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke „Beograd”.

Pred odbornicima je i nekoliko predloga planova detaljne regulacije, kao i predloga odluke o izradi i dopuni plana detaljne regulacije od značaja za razvoj grada.