Gradska izborna komisija

Gradsku izbornu komisiju u stalnom sastavu čine predsednik i 11 članova, od kojih svaki ima svog zamenika. Gradska izborna komisija ima i sekretara, koji ima svog zamenika. Stručne i administrativne poslove za Gradsku izbornu komisiju obavlja Sekretarijat za upravu Gradske uprave.

Članovi Gradske izborne komisije:

Predsednik
ZORAN LUKIĆ,
dipl. pravnik na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!
Zamenik predsednika
VOJKAN TOMIĆ,
na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!

Član
JANA LJUBIČIĆ na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!
Zamenik člana
ANA KOVAČEVIĆ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!

Član
ANDRIJANA KUKOLJ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!
Zamenik člana
MAJA GAVRILOVIĆ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!

Član
MILOŠ DEJANOVIĆ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR Vučić – Zato što volimo Beograd!
Zamenik člana
STRAHINJA DANILOVIĆ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!

Član
MILAN NENADOVIĆ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!
Zamenik člana
MILAN PRODANOVIĆ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!

Član
SRĐAN SMILJANIĆ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!
Zamenik člana
DRAGAN DAŠIĆ, na predlog odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – Zato što volimo Beograd!

Član
ZORAN ALIMPIĆ, na predlog Odborničke grupe „Savez za Srbiju” 
Zamenik člana
JASMINA BELIĆ na predlog Odborničke grupe „Savez za Srbiju”

Član
UROŠ TEŠMANOVIĆ na predlog Odborničke grupe „Savez za Srbiju”
Zamenik člana
VLADIMIR PETROVIĆ, na predlog Odborničke grupe „Savez za Srbiju”

Član
MARIJA LEKOVIĆ, na predlog Odborničke grupe „ALEKSANDAR ŠAPIĆ – GRADONAČELNIK”
Zamenik člana
VLADIMIR UGRENOVIĆ, na predlog Odborničke grupe „ALEKSANDAR ŠAPIĆ – GRADONAČELNIK”

Član
DRAGAN KUZMANOVIĆ, na predlog Odborničke grupe PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE
zamenik člana
TATJANA ĐUKIĆ na predlog Odborničke grupe „ALEKSANDAR ŠAPIĆ – GRADONAČELNIK”

Član
SRĐAN ZORAJA, na predlog Odborničke grupe SPS - JS
Zamenik člana
SUZANA PROTIĆ, na predlog Odborničke grupe SPS – JS

Član
DUBRAVKA MUŽIBRADA TODOROVIĆ na predlog Odborničke grupe GRAĐANSKI DEMOKRATSKI FORUM – INICIJATIVA ŽENA SRBIJE
Zamenik člana
IVANA TODIĆ na predlog Odborničke grupe GRAĐANSKI DEMOKRATSKI FORUM – INICIJATIVA ŽENA SRBIJE

Sekretar
SANDRA PANTELIĆ, dipl. pravnik
Zamenik sekretara
BILJANA ŽIVKOVIĆ, dipl. pravnik

  
  Korisni linkovi