petak, 9. februar 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku 37/2017

U skladu sa članom 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole Pašića 6

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 37/2017 – Izvođenje radova na sanaciji stepeništa i platoa na istočnom i zapadnom ulazu Štark Arene

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku