petak, 9. februar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 42/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 42/17 – Radovi  na tekućem održavanju dnevnih centara i klubova Autokomanda i Ledine

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku