sreda, 7. mart 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 15/17, partija 7

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 15/17 – Kolonijalna roba, partija 7 - konditorski proizvodi- čokolade, kremovi i ostali konditorski proizvodi

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku