sreda, 7. mart 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 4/18 – Izrada projekta „Plavo-zeleni koridori - Istraživanje mogućnosti revitalizacije sliva potoka Prečica i okolnih šumskih površina”

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku