sreda, 25. jul 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/18 – Izvođenje unutrašnje gasne instalacije sa gasnim generatorom i toplovodnom i elektro-instalacijom radi priključenja objekta OŠ „Jajinci” na distributivni sistem prirodnog gasa

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku