petak, 10. avgust 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 7/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 7/18 – Priprema za štampu, kompjuterski prelom teksta i dizajn publikacije „Kvalitet životne sredine u Beogradu”, za 2017. godinu

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku