petak, 17. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 40/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 40/18 - Servisiranje i popravka čilera „Trane” na objektu Dragoslava Jovanovića br. 2

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku