utorak, 21. avgust 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 15/18

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom. 55. stav 1. tačka 10. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. Glasnik RS'' br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

objavljuje

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
za javnu nabavku broj 15/18 – Izvođenje radova na uspostavljanju novog režima rada sistema za grejanje objekta ustanove za privremeni i povremeni boravak osoba sa posebnim potrebama „Predah plus” u Šekspirovoj broj 8

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku