ponedeljak, 27. avgust 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/18 – Tehnički pregled izvedenih radova na uspostavljanju novog režima rada sistema za grejanje objekta ustanove za privremeni i povremeni boravak osoba sa posebnim potrebama „Predah plus” u Šekspirovoj broj 8

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku