utorak, 4. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 26/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
za javnu nabavku broj 26/18 – Izrada prijemnih štambilja, pečata, faksimila i žigova za potrebe Gradske uprave grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku