petak, 7. septembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 60/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
Kraljice Marije br. 1, Beograd

objavljuje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 60/18 – Osnovna sredstva za potrebe restorana

Poziv i konkursna dokumentacija