nedelja, 3. februar 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR šireg područja Bloka 96 (retenzija), GO Zemun i Novi Beograd

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 24. januara 2019. godine, utvrdila je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije šireg područja bloka 9B (retenzija), gradske opštine Zemun i Novi Beograd, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 i 83/18)
oglašava
JAVNI UVID
u Nacrt plana detaljne regulacije šireg područja Bloka 9b (retenzija), Gradske opštine Zemun i Novi Beograd

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 4. februara do 8. marta 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu) 4. aprila 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 8. marta 2019. godine.

Grafika