sreda, 15. maj 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 7/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 7/19, usluge – Obezbeđenje objekta

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku