sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

objavljuje

Poziv za dostavljanje ponuda za JN 1/2019 - Usluga angažovanja lica radi omogućavanja nesmetanog obavljanja komunalnih delatnosti pre, u toku i nakon manifestacija koje su od značaja za grad Beograd

 

Poziv i konkursna dokumentacija