četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za energetiku
ul. Tiršova br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/19 – Izvođenje radova na energetskoj sanaciji Osnovne škole „Sveti Sava” u Vrčinu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku