nedelja, 30. jun 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt PDR Sunčane doline na Banovom brdu sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja

Komisija za planove Skupštine grada Beograda,  na sednici održanoj 27. juna 2019. godine, utvrdila je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije Sunčane doline na Banovom brdu i bloka između ulica Požeške i Maršala Tolbuhina, Gradska opština Čukarica sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19)

oglašava

JAVNI UVID U
nacrt plana detaljne regulacije Sunčane doline na Banovom brdu i bloka između ulica Požeške i Maršala Tolbuhina, Gradska opština Čukarica sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 1. do 31. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu) 22. avgusta 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br.1, najkasnije do 31. jula 2019. godine.